Informacje o produktach leczniczych
CO-PRESTARIUM
CO-PRESTARIUM INITIO
COAXIL
DIAPREL MR
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych firmy Servier prosimy o przekazanie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub skorzystanie z formularza Zgłoszenia Działań Niepożądanych na naszej stronie internetowej
 Materiały na stronie internetowej przeznaczone są tylko i wyłącznie dla lekarzy i osób prowadzących obrót środkami leczniczymi, prosimy o niekopiowanie i o nieudostępnianie przedstawionych treści.
EURESPAL
EUVASCOR
IVABRADINE ANPHARM
LONSURF
NOLIPREL
NOLIPREL FORTE
NOLIPREL BI-FORTE
ONIVYDE
PIXUVRI
PREDUCTAL MR
PRESTARIUM
PRESTILOL
PROCORALAN
TERTENS-AM
TERTENSIF SR
TRIPLIXAM
TRIVERAM
VALDOXAN
ONCASPAR