W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych firmy Servier prosimy o przekazanie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub skorzystanie z formularza Zgłoszenia Działań Niepożądanych na naszej stronie internetowej http://www.servier.pl/content/zgloszenie-podejrzenia-dzialania-niepozadanego
 Materiały na stronie internetowej przeznaczone są tylko i wyłącznie dla lekarzy i osób prowadzących obrót środkami leczniczymi, prosimy o niekopiowanie i o nieudostępnianie przedstawionych treści.